Muligheder

Fremmødetolkning
Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform i det kommunale regi og bruges for eksempel ved samtaler, under møder, præsentationer, undervisning, uddannelseskurser. Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform i det kommunale regi og bruges for eksempel ved samtaler, under møder, præsentationer, undervisning, uddannelseskurser etc. Ved denne form for tolkning er der tale om, at tolken møder op på stedet, hvor den planlagte tolkning skal finde sted. Tolken præsenterer sig, og sikrer sig indledende, at der er sproglig forståelse samt bekræfter sin tavshedspligt. Herefter gennemføres tolkningen. I fremmødetolkning optræder tolken som mellemled mellem de personer, der skal føre en samtale. Tolken lytter til de pågældendes udsagn og gengiver dem derefter, normalt med støtte i notater, som er taget undervejs. Hver af de talende holder en pause efter hver anden eller tredje sætning, så tolken får mulighed for at oversætte, hvad der er blevet sagt. Følgende fordele er ofte fremhævet ved denne form for tolkning:
  • Det er en ideel tolkeform ved komplicerede drøftelser, møder og forhandlinger. Med konsekutiv tolkning får deltagerne mulighed for at reflektere over samtalen, mens den foregår.
  • Det fungerer godt i forhold til små grupper, når der kun skal tolkes til/fra ét sprog.
  • Der skal ikke bruges udstyr eller teknisk personale.


Tegnsprog tolkning
Tegnsprogstolken tolker simultant, altså samtidig med den som taler. Tolken er neutral og oversætter det som siges direkte. De fleste døve borgere oplever det som utilstrækkeligt at kommunikere ved at skrive korte spørgsmål og svar. Og det er sjældent hensigtsmæssigt at bede pårørende om at tolke. Den døve borgers ret til information og privatliv sikres ganske enkelt bedst ved at bestille tegnsprogstolk. Retten beskrevet i FNs handicapkonvention Denne ret er også beskrevet i FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, hvor artikel 9 om tilgængelighed bl.a. handler om at sikre adgang til information og kommunikation fx ved at sørge for tegnsprogstolke.


Telefontolkning
Telefontolkning kan være løsningen i en række situationer, hvor det ellers ikke ville have været muligt — eller forbundet med store omkostninger — at få en tolk til at møde op. Det kan for eksempel være ved ganske korte samtaler eller i situationer, hvor store afstande gør det svært at få en kvalificeret tolk frem til det rette tidspunkt. Endelig kan der være situationer, hvor den øgede grad af anonymitet, der følger af telefontolkningen, opleves som en fordel for samtalen med borgeren .


Telefonbesked
Telefonbesked kan være løsningen i en række situationer, hvor kunden ønsker at formidle en besked videre til borgeren. Det kan for eksempel være ved situationer, hvor borgeren skal mindes om et specifikt tidspunkt/møde. Tolken vil videregive beskeden til borgeren, og hvis tolken ikke kan få umiddelbar kontakt, vil tolken op til fire gange dagligt i to dage, forsøge at levere beskeden til borgeren. Der kan dog være situationer, hvor borgeren ikke kan træffes.


Skriftlig oversættelse
Vi udfører endogså alle former for autoriseret skriftlige oversættelser (attester, uddannelsespapirer, kørekort o.l.). Opgaven varetages af professionelle og leveres til den aftalte deadline. Visse dokumenter skal legaliseres ved brug i udlandet. Vi tilbyder at varetage legaliseringen hos de relevante danske myndigheder og Udenrigsministeriet. Prisen aftales inden påbegyndt oversættelse ved fremvisning af original dokument. Der tages højde for sværhedsgraden samt tekstens type og omfang.


Skrive tolkning
Skrivetolkning foregår ved, at en tolk på en bærbar pc skriver, hvad der bliver sagt. Skrivetolk kan benyttes af alle, blot man kan læse sproget. En skrivetolk taster meget hurtigt ‐ op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet. Men det talte sprog svarer til ca. 1200 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken resumerer det, der er blevet sagt. Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i nogen tid, inden den forsvinder.