x 31. Juli 2022 kl. 22.00-00.00 Opdateringer af systemet (Afsluttet)
Den 31. Juli 2022 kl. 22.00-00.00 vil der være driftsforstyrrelser grundet opdatering af Tolkdanmarks systemer. (Afsluttet)

Læs mere

Evalueringsskema


Ja   Nej